อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ circleufabet.xyz จัดทำและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นจะต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นเอกสาร และจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ circleufabet.xyz ตระหนักถึง ความจำเป็นของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสาร เพื่อการเข้าใช้บริการหน้าเว็บไซต์อย่างปลอดภัย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการได้ทำการสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ID LINE อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ ID LINE อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการสารนำข้อมูลในส่วนของคำเสนอแนะมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่นำข้อมูลของบุคคลไปแชร์ต่อ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ที่ทำการสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบาย ในการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจะไม่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contract@circleufabet.xyz 

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contract@circleufabet.xyz 

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2014

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการ circleufabet.xyz  จำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน หากมีข้อมูลใดที่มีความสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ contract@circleufabet.xyz