พฤหัส. ก.ย. 21st, 2023

Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ circleufabet.xyz คุณจะต้องยินยอมเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ และควรทำความเข้าใจเงื่อนไขในทุก ๆ รูปแบบ ก่อนที่จะเข้าใช้งาน เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงจะสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ โดยข้อมูลที่ผู้เล่นได้มีการสมัครเข้ามาจะต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นความจริงทั้งหมด โดยถ้าหากทางเว็บไซต์ตรวจพบว่าผู้เล่นใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเป็นผู้ใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ทางเว็บไซต์จะทำการลบบัญชีของผู้ใช้งาน และจะปฏิเสธการให้บริการในทุก ๆ รูปแบบ
  2. สำหรับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์แห่งนี้ได้นำมาใช้ หรือนำไปจัดเก็บ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลของผู้เล่นส่งต่อไปยังบุคคลอื่น หรือเผยแพร่ไปยังสื่อสาธารณะ หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชี
  3. ในการเข้าใช้บริการเกมพนันออนไลน์ การชำระเงิน การถอนเงิน หรือการทำธุรกรรมการเงินในด้านอื่น ๆ จะมีเงื่อนไขและข้อบังคับแยกย่อยที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ และโปรดทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียด ก่อนที่จะเข้าใช้งานอย่างครบถ้วน
  4. หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ circleufabet.xyz ทางผู้ให้บริการจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุก ๆ กรณี ทั้งความเสียหายทางตรงและทางอ้อม ไปจนถึงความเสียหายที่ร้ายแรงในด้านต่าง ๆ
  5. ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับที่กำหนด หรือกระทำการร้ายแรงที่เป็นผลทำให้เว็บไซต์แห่งนี้เกิดความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  6. ทางเว็บไซต์ circleufabet.xyz มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามความเหมาะสม แล้วจะมีการอัปเดตให้ผู้ใช้บริการได้ทราบในภายหลัง
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ circleufabet.xyz เป็นของผู้ให้บริการแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถคัดลอกดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. หากผู้ใช้งานกระทำความผิดต่อข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกควบคุมและตีความตามระบบกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย โดยที่ผู้กระทำความผิดสามารถขัดแย้งโต้แย้ง หรือนำหลักฐานมาแสดงความโปร่งใสของตนเองได้ในกระบวนการยุติธรรม
  9. หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ สามารถติดต่อเราได้ทาง contact@circleufabet.xyz
  10. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ circleufabet.xyz จะถือว่าผู้เล่นยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ทั้งหมด โดยจะไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับข้อใดข้อหนึ่ง หรือยอมรับแต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งได้